{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

購物車
你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

整線配件及藏線槽

減少線距及保持桌面清爽

工作站收納及整線配件

升降桌與傳統桌子最大的差異在於 [線距會改變];

桌子在上下移動過程中會改變桌上螢幕、滑鼠、鍵盤、印表機等設備至主機或電源的距離。

針對配件規劃,我們有幾點思路上的推演建議:

1. 針對空間的電源位置,進行規劃

多數居家空間,需要搭配一般延長線,將主電源延長至桌面下,此時可搭配 #88299藏線槽 或 Conset 伸縮藏線槽

2. 桌上型電源整合

Desk1是常用電源整合,可讓行動裝置充電,如有造型上的需求,亦可以選擇其他隱藏式電源選項。

 

3. 螢幕手臂的應用

螢幕夾可以把螢幕撐至讓肩頸放鬆的位置,同時清出空間,放置文具或行動裝置的充電。

3. Ztra 燈具的搭配

充足的光線也是人體工學的一部分,可以避免為了看得更清楚而使用錯誤的姿勢,而康萊的桌燈,為觸摸調光,且分為三個部件,可快速維修或替換晶片。